Termeni și Condiții

SITE/DOMENIU:

  • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
  • conținutul oricărui buletin informativ sau e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENTILOR săi de către LRO TEXTILES prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat al LRO TEXTILES UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de LRO TEXTILES într-o anumită perioadă;
  • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care LRO TEXTILES are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
  • date referitoare la LRO TEXTILES, sau alte date privilegiate ale acesteia.

 

SERVICIU – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile public disponibile ale SITE-ULUI, în sensul acordării posibilității CLIENTULUI sa contacteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând și alte mijloace de comunicare la distanță.
UTILIZATOR – Persoana fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare sau în baza unui acord de utilizare între LRO TEXTILES și acesta.
CONT – ansamblul format dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permit unui singur UTILIZATOR accesul la zone restricționate ale SITEULUI prin care se face accesul la SERVICIU.
CLIENT – Persoana fizică sau juridică de drept public sau privat care are sau obține acces la CONȚINUT și SERVICIU, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare între LRO TEXTILES și acesta, sau persoana fizică sau juridică care beneficiază de pe urma produselor și/sau serviciilor oferite de LRO TEXTILES și achiziționate de către acesta prin folosirea SERVICIULUI
DOCUMENT – prezențele Termeni și Condiții
BULETIN INFORMATIV / NEWSLETTER – mijlocul de informare periodic, exclusiv electronic, asupra produselor, serviciilor și/sau promoțiilor desfășurate de către LRO TEXTILES într-o anumită perioadă, fără nici un angajament din partea LRO TEXTILES cu referire la informațiile conținute de acesta.
TRANZACTIE – încasare sau rambursare a unei sume rezultate din vânzarea unui produs / serviciu de către LRO TEXTILES către Client indiferent de modalitatea de livrare.
CONTRACT la distanta – conform definiției cuprinse în O.U.G ( Ordonanța de urgență a

Guvernului ) nr. 34/2014.

1. Politica generală

Acest document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai site-ului/conținutului/serviciului de către utilizator sau client, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat intre LRO TEXTILES și acesta.
1. a. Accesul la serviciu se face exclusiv prin accesarea site-ului public www.l-ro.ro.
1. b. Folosirea, inclusiv dar nelimitând-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, conținutului/serviciului, implică aderarea utilizatorului sau clientului la prezențele termene și condiții în afara de cazul în care conținutul respectiv nu are condiții de folosire distinct formulate.
1. c. Prin folosirea site-ului/conținutului/serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse siteului, conținutului, serviciului, LRO TEXTILES sau oricărui terț cu care LRO TEXTILES are încheiate contracte, în conformitate cu legislația română în vigoare.
1. d. În cazul în care Utilizatorul sau Clientul nu este de acord și/sau nu acceptă și/sau își revoca acceptul dat pentru document:
1.d.1. Acesta renunță la: accesul la serviciu, alte servicii oferite de LRO TEXTILES prin intermediul siteului, primirea buletinelor informative și/sau comunicărilor din partea LRO TEXTILES de orice natură (electronic, telefonic, etc), fără nicio garanție ulterioară din partea LRO TEXTILES.
1.d.2. LRO TEXTILES vă șterge toate datele care fac referire la acesta din baza sa de date, fără nici o obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
1. e. Clientul / Utilizatorul poate reveni în orice moment asupra deciziei sale de a fi de acord și/sau a accepta documentul, sub forma în care acesta va fi disponibil în acel moment.
1.f. Pentru a-și exercita dreptul prevăzut la art 1.4, acesta poate să contacteze LRO TEXTILES, sau să folosească legăturile din conținutul primit de la LRO TEXTILES destinate acestui scop.
1. g. Clientul nu poate să revoce acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unui Contract, sau până în momentul în care acesta nu va achita contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de LRO TEXTILES.
1. h. În cazul în care Clientul a achitat contravaloarea tuturor Contractelor neonorate față de LRO TEXTILES și își revoca acordul exprimat în favoarea documentului pe perioada derulării unei Comenzi, LRO TEXTILES va anula Comanda acestuia fără nicio obligație ulterioară a vreunei parți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.

2. Conținut

2.a. Conținutul informativ/imagistic prezentat pe siteul LRO TEXTILES ESTE proprietatea intelectuală a LRO TEXTILES.
2.b. Clientului/Utilizatorului nu îi este permisă copierea, transferul, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de LRO TEXTILES, includerea oricărui conținut în afara siteului LRO TEXTILES, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al LRO TEXTILES asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul expres al LRO TEXTILES.

2.c. Orice conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între LRO TEXTILES și acesta, și fără nici o garanție implicit sau expres formulată din partea LRO TEXTILES cu referire la acel conținut.
2. d. Clientul/Utilizatorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale documentului.
2. e. În cazul în care LRO TEXTILES conferă Clientului/Utilizatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă intra-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Utilizatorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelora conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau al perioadei definite în acord, conform condițiilor definite în acord, în cazul în care acestea există și nu reprezintă un angajament contractual din partea LRO TEXTILES pentru respectivul Utilizator, Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.
2. f. Nici un conținut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea LRO TEXTILES și/sau al angajatului LRO TEXTILES care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.
2. g. Orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin document sau de Acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta există, este interzisă.

3. Contact

3.a. LRO TEXTILES publică pe site datele complete și corecte de identificare și contactare a sa de către Client sau Utilizator.
3. b. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Utilizatorul sau Clientul permite LRO TEXTILES să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloace electronice.
3. c. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea LRO TEXTILES de a contacta Utilizatorul sau Clientul.
3. d. Accesarea siteului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de e-mail-uri sau notificări adresate LRO TEXTILES se realizează în mod electronic, telefonic, sau orice alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului sau Clientului și LRO TEXTILES, considerându-se astfel ca acesta consimte primirea notificărilor din partea LRO TEXTILES în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail sau prin anunțuri pe site.
3. e. LRO TEXTILES își rezervă dreptul de a nu răspunde tuturor solicitărilor de orice natură, primite prin orice mijloc de comunicare.

4. Buletin informativ / Newsletter

4.a. Primirea buletinului informativ presupune completarea unui formular de către Utilizator sau Client și acceptarea necondiționată a documentului, în cazul în care nu și-a exprimat deja acest acord.
4. b. Datele preluate de la Utilizator sau Client în scopul expedierii buletinului pot și vor fi folosite de către LRO TEXTILES în limitele Politicii de confidențialitate.
4. c. Renunțarea la primirea buletinului informativ de către Utilizator sau Client, se poate face în orice moment:
4.c.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricărui buletin informativ primit.
4. c. 2. Prin modificarea acceptului sau de a primi buletinul și folosind pagini din zonele restricționate, prin folosirea contului.
4. c. 3. Prin contactarea LRO TEXTILES, conform cu informațiile de contactare, și fără nici o obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese.
4. d. Renunțarea la primirea buletinului informativ nu implică renunțarea la acceptul dat pentru document.
4. e. LRO TEXTILES își rezervă dreptul de a selecționa persoanele cărora va trimite buletinul informativ cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi buletinul informativ, fără nici un angajament ulterior din partea LRO TEXTILES, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.
4. f. LRO TEXTILES nu va include în buletinele sale informative transmise Utilizatorului sau Clientului, nici un alt fel de material publicitar sub forma de conținut care să facă referire la vreun terț care nu este partener al LRO TEXTILES, la momentul expedierii buletinului.

5. Politica de vânzare online

5. a. Accesul la serviciu este permis oricărui utilizator care posedă sau își creează un cont.
5. b. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui să accepte prevederile documentului.
5. c. LRO TEXTILES poate limita accesul clientului la serviciu, în funcție de comportamentul sau anterior.
5. d. Este interzisă partajarea unui cont între mai mulți clienți.
5. e. În situația în care se descoperă accese de acest gen, LRO TEXTILES își rezervă dreptul de a anula sau a suspendă accesul clientului la conținut sau serviciu.

6. Produsele oferite de LRO TEXTILES

6.a Produsele comercializate prin intermediul www.l-ro.ro sunt noi, în ambalajul LRO TEXTILES și în momentul livrării sunt însoțite de factura fiscală sau bon fiscal și formular de retur, conform legislației în vigoare. Produsele și serviciile sunt oferite în condițiile respectării prevederilor prezentului document și în limita stocului disponibil. Din acest motiv LRO TEXTILES își asuma dreptul de a nu onora o anumită comandă în cazul în care respectivul produs nu se mai regăsește în oferta curentă a LRO TEXTILES.
6. b  Prețurile prezentate includ TVA (19%) și nu includ cheltuielile de livrare, în afara cazului în care se specifică în mod expres pe site. Prețul de achiziție tipărit pe factura va fi același cu cel stabilit de consilierul clienți LRO TEXTILES în momentul confirmării comenzii ca fiind comanda ferma.
6.c   Chiar dacă, în ciuda eforturilor noastre, un mic număr de produse pot avea pe site prețuri greșite, stabilite în mod eronat de către aplicația noastră informatică, întotdeauna se consideră preț final cel acceptat de către client în cadrul discuțiilor purtate cu consultanții clienți LRO TEXTILES. Dacă prețul real al produsului este mai ridicat decât prețul afișat pe site, consultanții noștri de vânzări sunt îndreptățiți să vă satisfacă cererea de a va livra produsul la prețul publicat pe site, numai în măsură în care vom putea face acest lucru, după cum și dumneavoastră sunteți îndreptățit să refuzați comanda respectivă.
6.d   LRO TEXTILES nu oferă nici o garanție, în mod expres, nici implicit, în ceea ce privește inclusiv, dar fără limitare la, funcționarea acestui site, informația, corectitudinea descrierilor, actualizarea conținutului, produsele de pe site precum și potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord în mod expres ca folosirea acestui site și cumpărarea produselor sau serviciilor conexe se face pe propriul risc, singura derogare reprezentând obligația LRO TEXTILES de a acorda utilizatorilor dreptul de denunțare unilaterala a contractului conform legislației în vigoare, drept detaliat mai jos în acest document. Imaginile publicate pe site sunt cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile prezentate în orice mod (culoare, accesorii, aspect, etc.).

7. Valabilitatea ofertelor

7.a. LRO TEXTILES își rezervă dreptul de a modifica tarifele practicate pentru produsele și/sau serviciile disponibile pe site fără notificarea în prealabil a Utilizatorului sau Clientului.
7. b. Prețul de achiziție al produselor și serviciilor este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil.
7. c. Prețul de achiziție al produselor și serviciilor promoționale este cel din momentul emiterii comenzii, în limita stocului disponibil și/sau al perioadei promoționale, în cazul în care aceasta este definită.
7. d. Prețul de achiziție al produselor sau serviciilor dintr-o comandă emisă nu se poate modifica la un moment ulterior emiterii acesteia decât cu acordul părților.
7. e. Prețul de achiziție al produselor și/sau serviciilor dintr-un contract onorat nu se poate modifica.
7. f. Clientul poate renunța la produsele și serviciile achiziționate prin comanda, numai în perioada de timp cuprinsă între emiterea comenzii și transformarea acesteia în contract, doar în cazul în care metoda de plată aleasă de acesta este ramburs.
7. g. Clientul poate renunța la produsele și/sau serviciile achiziționate prin contract, conform art. 13.
7. h. Promoțiile și reducerile se aplică doar în perioada menționată pe materialele de promovare, iar prețurile se calculează conform condițiilor stipulate în cadrul acestora.
7. i. În cazul returnării produselor aflate în promoție: Dacă prin înlăturarea unui/unor produse nu se mai respectă condițiile stipulate pe materialele de promovare, prețul produsului/produselor rămase în comandă se calculează fără aplicarea promoției!

8. Comandă online

8.a. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site.
8.b. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca toate datele furnizare de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete și adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comanda emisă.
8. c. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte ca LRO TEXTILES poate să îl contacteze, în următoarele scopuri / situații, prin orice mijloc disponibil / agreat de LRO TEXTILES, în funcție de scop/situație:
8.c.1. Validarea disponibilității produselor și a cantităților achiziționate de Client.
8. c. 2. Validarea de către Client a contravalorii comenzii efectuate, conform art. 8.c.1, și incluzând în funcție de situație și alte servicii cu valoare adăugată (i.e. transport, etc)
8.c.3. Stabilirea de comun acord a detaliilor de livrare a produselor.
8. d. LRO TEXTILES poate denunța automat comanda efectuată de către Client, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poate să pretindă celeilalte daune-interese, în următoarele cazuri:
8.d.1. Datele furnizate de către Client, pe site sunt incomplete sau incorecte
8. d. 2. Activitatea Clientului pe site poate și/sau produce daune de orice natură de partea LRO TEXTILES și/sau partenerilor acestuia
8.d.3. Fără nicio justificare.
8.e. Clientul poate renunța la o comandă efectuată, atunci când este contactat conform 8.c.
8.e. Din momentul în care Clientul validează contravaloarea comenzii efectuate sau în care LRO TEXTILES informează Clientul cu privire la comanda sa validată, comanda acestuia devine Contract la Distanta, aplicându-se astfel definițiile cuprinse în O.U.G ( Ordonanța de urgență a Guvernului ) nr. 34/2014, denumit în cuprinsul acestui document Contract, la care se anexează, dar fără a se limita la, prezențele Termeni și Condiții.
8. f. Detaliile de livrare a produselor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligație contractuală din partea LRO TEXTILES, fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.
8. g. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate contractele în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării.
8. h. Este permisă folosirea unui singur voucher de către Client pe o comandă efectuată online. Folosirea a mai multor vouchere va duce la anularea comenzii de către reprezentanții LRO TEXTILES.
8. i. Programul de preluare al comenzilor este de luni până vineri între orele 08.00 – 15.30, livrarea urmând a se efectua de luni până vineri între orele 10.00 – 14.00.

9. Sfat de măsurare

Ca să fii sigur că produsul pe care îl dorești ți se va potrivi, te sfătuim să iei din șifonierul tău un obiect vestimentar asemănător, să-l întinzi pe o suprafață dreaptă și să-l măsori. După aceea nu-ți rămâne decât să compari dimensiunile cu cele ale produsului pe care ți-l dorești.
Sau poți la fel de bine să iei un centimetru și să te măsori direct pe corp. Atenție mare însă să nu te păcălești și să tragi prea tare de centimetru!
Dacă după măsurători te încadrezi în două intervale de mărimi, atunci te sfătuim să alegi mărimea mai mare. Teoretic aceasta se va potrivi mai bine.

10. Plata produselor

10.a. Produsele comandate trebuie achitate integral, în caz contrar nu se va efectua livrarea. Plata produselor comandate de pe site-ul www.l-ro.ro conform acestor “Termeni si Condiții” se poate efectua în avans sau la livrarea produselor (ramburs).

11. Livrarea

11.a  Livrarea produselor se va face oriunde în țară, în termen de 48h. În cazul în care nu se va reuși livrarea în termenul menționat, veți fi contactat(ă) telefonic.
LRO TEXTILES își rezervă dreptul să efectueze confirmarea comenzilor înainte de onorarea lor prin contactarea clienților.
Costul de livrare este 20 lei. Livrarea se face prin curier rapid, tariful fiind valabil pentru orice localitate din România.

11.b În cazul în care clientul nu este găsit la adresa menționată, în intervalul orar stabilit de comun acord, curierul nostru va reveni încă o data după ce reușește să ia contact cu acesta, după care comanda va fi anulată și produsul returnat la sediu LRO TEXTILES, clientul urmând să suporte costurile unei noi livrări, indiferent de valoarea produselor comandate. Adresa de livrare a produsului se va confirma împreună cu consilierul clienți LRO TEXTILES, numai în scris prin email.
În cazul clienților care au în istoricul comenzilor livrări refuzate, LRO TEXTILES își rezervă dreptul de a nu expedia comenzile ulterioare decât după efectuarea plății în avans a acestora.

11. c. Recepția produselor reprezintă acceptul clientului ca produsele au ajuns în stare bună și funcționează și o reprezintă semnătura pe documentele fiscale legale. Factura constituie contract de vânzare/cumpărare conform legislației românești în vigoare. Clientul își exprimă acordul explicit la semnarea facturii cu privire la faptul că a primit produsul (produsele) care este (sunt) conform cu comandă și cu nevoile acestuia.

11.d  LRO TEXTILES își rezervă dreptul să întârzie sau să anuleze livrări ale produselor comandate dacă acestea nu pot fi onorate din motive independente de LRO TEXTILES care includ: incendii, explozii, inundații, epidemii, greve, acțiuni guvernamentale, războaie, acte de terorism, proteste, răscoale, tulburări civile sau alte impedimente de forță majoră conform uzanțelor legii românești.
11. e. Valoarea maximă a daunelor ce pot fi plătite de LRO TEXTILES față de orice client în cazul nelivrării sau a livrării necorespunzătoare este valoarea sumei incasate de LRO TEXTILES de la acest client.

12. Returnarea produselor

12.a. Clientul LRO TEXTILES poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract, în următoarele situații:
12.a.1. Produsul care nu este conform cu specificațiile de pe site
12.a.2. Coletele ce prezintă deteriorări severe
12.a.3. Produsele ce au fost livrate greșit
12.a.4. Produsele care au mărimi (grosimi) eronat comandate
12.a.5. „Consumatorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile calendaristice de la primirea produsului sau, în cazul prestărilor de servicii, de la încheierea contractului. Singurele costuri care pot cădea în sarcina consumatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor“ conf. O.U.G ( Ordonanța de urgență a Guvernului ) nr. 34/2014, pentru persoanele fizice ce achiziționează produse din siteuri, folosind tehnicile de comunicare la distanță, aplicându-se definițiile cuprinse în O.U.G ( Ordonanța de urgență a Guvernului ) nr. 34/2014.
12. b. Clientul LRO TEXTILES nu poate returna produsele achiziționate prin intermediul unui Contract, și/sau nu poate pretinde oricare alte daune-interese/despăgubiri, în următoarele scopuri sau situații:
12.b.1. Înlocuirea produsului achiziționat cu un alt produs cu alte specificații sau de un tip diferit, excepție făcând situația prevăzută la art. 13.a.4.
12. b.2. Cererea de returnare în cazul art. 13.a.2 sau art. 13.a.3 cauzată de oricare situație prevăzută la  data de expediere care depășește perioada de 14 zile calendaristice prevăzute conform art. 13., din ziua lucrătoare următoare datei contractului onorat.
– În cazul returnării produsului cu una dintre cauzele declarate, produsul returnat nu este în aceeași stare în care a fost livrat (în ambalajul original cu toate etichetele intacte și documentele care l-au insoțit).
– În cazul rambursării contravalorii produsului, aceasta se va face în cel mult 14 de zile de la data recepționarii produselor, prin virament bancar.
– În cazul înlocuirii produsului cu unul identic, înlocuirea se va face în condițiile și limitele unei comenzi normale.
-În cazul în care Clientul care returnat, a returnat un produs în conformitate cu prevederile iar LRO TEXTILES nu dispune de un produs identic pentru înlocuire, acesta va oferi clientului contravaloarea produsului.
– Contravaloarea serviciilor suplimentare incluzând dar nelimitându-se la transportul produselor, achitată de către client, nu se rambursează.
– În toate cazurile, cheltuielile de returnare vor fi suportate de către client iar re-expedierea va fi suportată de LRO TEXTILES.
– Ruperea sigiliului de securitate atrage după sine scoaterea produselor din categoria celor returnabile.

Este necesară completarea unui Formular de retur, se regăsește pe site. Produsele returnate se trimit la adresa Str. Armata Romana nr. 56, 520072 Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna

13. Frauda și SPAM

Calitatea serviciilor de hosting, link-urile către alte site-uri, erori de funcționare
Site-ul LRO TEXTILES este găzduit de serverele unei terțe firme. LRO TEXTILES nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site indiferent de motivele apariției lor, acestea incluzând modificări ale site-ului, setări, sau actualizări ale scripturilor programate. LRO TEXTILES nu va putea fi făcută răspunzătoare pentru erorile apărute datorită folosirii anumitor browsere pentru vizitarea site-ului LRO TEXTILES. LRO TEXTILES nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul www.l-ro.ro. Pentru respectivele site-uri, răspunderea integrală o poartă proprietarii site-urilor în cauză.

Abonarea și dezabonarea la newsletter
Abonare și dezabonarea la newsletterul site-ului www.l-ro.ro este gratuită și voluntară, și implică acceptarea următorilor termeni de utilizare. Mesajele trimise nu sunt nesolicitate și oricând vă puteți dezabona urmând instrucțiunile din subsolul fiecărui e-mail. Mesajele trimise respectă legea Comerțului Electronic în ceea ce privește comunicarea comercială așa cum este ea stipulată de legislația românească și internațională.

Utilizarea newsletterului se face în aceleași condiții de limitare a răspunderii din punctul de vedere al conținutului precum se autorizează și folosirea site-ului, în condițiile prevăzute de prezentul document, iar politica de confidențialitate este descrisă pe larg în secțiunea următoare. LRO TEXTILES deține toate drepturile asupra conținutului newsletter-ului trimis către abonați în aceleași condiții ca și pentru informațiile publicate pe site, în concordanța cu prevederile acestui document.

Abonații newsletter-ului LRO TEXTILES pot retrimite aceste comunicări comerciale și altor persoane, pe răspunderea lor, și în condițiile în care nu au modificat nici structura, nici conținutul mesajelor respective. Persoanele care au primit de la abonații newsletter-ului LRO TEXTILES mesajele comerciale, se consideră că au fost informate în prealabil de către abonați despre prevederile prezentului articol. În acest context, LRO TEXTILES nu poate fi făcut răspunzătoare sub nici o formă de acțiunile abonaților săi.

LRO TEXTILES își rezervă dreptul de a restricționa accesul oricărui abonat la newsletter, dacă are orice fel de motive pentru a crede că abonatul respectiv nu respectă prevederile prezentului document.

14.1. LRO TEXTILES nu solicită Clienților sau Utilizatorilor săi prin nici un mijloc de comunicare (e-mail/telefonic/SMS/etc) informații referitoare la date confidențiale, conturi/carduri bancare sau parole personale.
14.2. Clientul / Utilizatorul își asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terț a datelor sale confidențiale.
14.3. LRO TEXTILES declină orice responsabilitate, în situația în care un Utilizator / Client ar fi / este prejudiciat sub orice formă de către un terț care ar pretinde ca este/reprezintă interesele LRO TEXTILES.
14.4. Clientul sau Utilizatorul va informa LRO TEXTILES asupra unor asemenea tentative, folosind datele de contact.
14.5. LRO TEXTILES nu promovează SPAM-ul.
14.6. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe site poate opta pentru ștergerea acesteia.
14.7. Comunicările realizate de către LRO TEXTILES prin mijloace electronice de comunicare la distanța (i.e. e-mail) conțin datele de identificare complete și conforme ale expeditorului sau legături către acestea, la data transmiterii conținutului.
14.8. Următoarele scopuri atinse sau nu vor fi considerate tentativa de fraudare a site-ului/conținutul și/sau LRO TEXTILES și se va pune în mișcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat sau a(u) atins acest(e) scop(uri):
14.8.1. de a accesa datele de orice tip ale altui utilizator/Client prin folosirea unui cont sau prin orice altă metodă.
14.8.2. de a altera sau altfel modifica conținutul site-ului sau Conținutului expediat prin orice metodă de către LRO TEXTILES către Utilizator / Client
14.8.3. de a afecta performanțele serverului/serverelor pe care rulează site-ul
14.8.4. de a accesa sau a divulga oricărui terț care nu are autoritatea legală necesară, conținutul expediat prin orice mijloc de către LRO TEXTILES către Utilizator/ Client atunci când acesta nu este destinatarul legitim al conținutului.

15. Limitare de responsabilitate

15.a. LRO TEXTILES nu poate fi ținută responsabilă în fața nici unei persoane fizice sau juridice care folosește sau se bazează pe conținut.
15. b. LRO TEXTILES nu poate fi ținută responsabila pentru orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu /etc) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației de tip conținut prezentată sau nu pe site sau pentru orice tip de erori sau omisiuni în prezentarea conținutului care pot conduce la orice fel de pierderi.
15. c. În cazul în care un Utilizator/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către LRO TEXTILES, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate să contacteze pentru detalii LRO TEXTILES, conform detaliile de contact, astfel încât LRO TEXTILES să poate lua o decizie în cunoștința de cauză.
15. d.  LRO TEXTILES nu garantează utilizatorului sau clientului acces pe site sau la serviciu și nu îi conferă dreptul de a descărca sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut în orice altă manieră, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al LRO TEXTILES.
15. e. LRO TEXTILES nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietării acestora.
15. f. LRO TEXTILES este exonerată de orice vină în cazul utilizării site-urilor și/sau al conținutului transmis către Utilizator sau Client prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), prin intermediul site-urilor, e-mail-ului sau al unui angajat al LRO TEXTILES, atunci când aceasta utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natură de partea Utilizatorului, Clientului și/sau oricărui terț implicat în acest transfer de Conținut.
15. g. LRO TEXTILES nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte ca:
15.g.1. serviciul/produsul va fi potrivit cerințelor clientului
15.g.2. serviciul/produsul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel
15.g.3. produsele/serviciile obținute gratis sau contracost prin intermediul serviciului vor corespunde cerințelor sau așteptărilor clientului
15.h. Operatorii, administratorii și/sau proprietării site-ului nu sunt sub nici o formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultând din, dar nelimitându-se la, achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație / legătură / tranzacție / colaborare / etc. care pot apărea între client sau utilizator și oricare dintre cei care își fac promovare directă sau indirectă prin intermediul site-ului.
 
16. Politica de confidențialitate

16.a.  LRO TEXTILES garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către LRO TEXTILES pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai cu acordul prealabil al clientului. Furnizarea datelor personale către LRO TEXTILES nu implică obligativitate din partea utilizatorilor iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date. Orice astfel de cerere/notificare în vederea ștergerii acestora din baza de date, se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa office@l-ro.ro, sau prin poștă la adresa: S.C. L-RO S.R.L., Str. Armata Română nr. 56, 520072 Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna, România.

16. b.  LRO TEXTILES se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți cu excepția operatorului de marketing direct. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare.

16. c.  Informațiile furnizate către LRO TEXTILES sunt folosite numai în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului OFG, abonarea la newsletter, etc), conform legilor în vigoare. LRO TEXTILES nu furnizează adresa dumneavoastră de e-mail unor terți, nu încurajează spam-ul, și nu face publice datele furnizate de clienții săi fără acordul explicit al acestora.

16. d.  LRO TEXTILES certifică faptul că va respecta drepturile conferite de Legea nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, a Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, precum și a Ordonanței nr. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță cu modificările ulterioare. Printre aceste drepturi se numără (enumerarea nu are un caracter limitativ):

  • dreptul de la LRO TEXTILES sa va confirme prelucrarea sau nu a datelor Dumneavoastră personale, în mod gratuit;
  • dreptul de a cere LRO TEXTILES să rectifice, actualizeze, blocheze sau șterge, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conform dispozițiilor Legii nr. 677/2001;
  • dreptul de a cere LRO TEXTILES să înceteze, în mod gratuit, prelucrarea datelor Dumneavoastră personale;
  • dreptul de a cere LRO TEXTILES să înceteze expedierea de mesaje promoționale.

Orice astfel de cerere/notificare se va data, semna și trimite de către persoana înscrisă în baza de date prin e-mail la adresa office@l-ro.ro sau prin poșta, la adresa: S.C. LRO TEXTILES S.R.L, Str. Armata Română nr. 56, 520072 Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna, România.

LRO TEXTILES nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale. LRO TEXTILES nu poate fi făcut răspunzător în nici un fel pentru pierderea sau alterarea datelor personale stocate în scopul precizat în prezentul document.

17. Forța majoră și cazul fortuit

17. a. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut în mod expres altfel, nici una din părțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumba în baza contractului, dacă neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.
17. b. Partea sau reprezentantul legal al părții care invocă evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.
17. c. Partea sau reprezentantul legal al parții care invocă evenimentul mai sus menționat este exonerat de la această obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedică sa o ducă la bun sfârșit.
17. d. Dacă în termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.
17. e. Partea care invocă evenimentul de forță majoră trebuie să facă dovadă imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului dar în limitele art.

18. Litigii

18.a. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc site-urilor și/sau al oricărui conținut trimis de către LRO TEXTILES Utilizatorului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declara de acord cel puțin cu prezențele “Termeni si Condiții de utilizare”.
18. b. Orice disputa cu referire la prezențele “Termeni si Condiții” care ar putea să apară între Utilizator/Client și LRO TEXTILES se va rezolva pe cale amiabilă.
18. c. LRO TEXTILES nu răspunde de nici o pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor și Condițiilor.
18. d. Orice disputa de orice fel care ar putea să apară între Utilizator și LRO TEXTILES sau partenerii săi se va rezolva pe cale amiabilă. Dacă aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.
18. e. Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauza, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.
18. f. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislația română.

19. Dispoziții finale

19.a LRO TEXTILES își rezervă dreptul de a putea efectua orice modificări ale acestor prevederi, precum și orice modificări ale site-ului/structurii acestuia/serviciului, inclusiv modificări ce ar putea afecta site-ul și/sau orice conținut fără notificare prealabilă a Utilizatorului sau Clientului.
19.b. LRO TEXTILES nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, etc., care nu sunt făcute de către administratorul site-ului.
19. c. LRO TEXTILES își rezervă dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natură și/sau legături pe oricare pagină a site-ului, cu respectarea legislației în vigoare. Excepție fac paginile în care sunt prezentate firmele partenere sau ofertele acestora și unde nu vor fi introduse bannere de natura concurențială.
Orice altă problemă cauzată de produsele și serviciile prezentate pe www.l-ro.ro și care nu este deja tratată de nici un articol din prezentul document, se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor, de către utilizator.
În cazul în care nu s-a reușit stingerea conflictului pe cale amiabilă, competența revine instanțelor de judecată române sau unui organism de rezolvare a disputelor alternativ, agreat de ambele părți. Fiind de acord cu acești Termeni si Condiții de Utilizare a site-ului www.l-ro.ro, clientul își asuma în totalitate consecințele ce decurg din folosirea în aceste condiții a site-ului.